Категория Архиви: Без категория

В търсене на житейския ориентир

От Борислав Гърдев

„Посоки“ е добър филм , разказващ за трудния живот  хората  в България.

Те всички  се въртят като в омагьосан кръг – независимо дали са бедни или богати, дали вегетират в столицата или бягат в чужбина – обикновено Австрия и Германия.

Отчаяно търсят ориентир и насока, в която да се движат.Не им е лесно, защото обикновено животът не предлага много опции за избор – тук и сега, у нас, в столицата , в рамките на едно денонощие.

Шест истории за таксиметрови шофьори и клиенти, смешно – тъжни, на моменти страшни, съссвежи персонажи, убедителна операторска работа на Веселин Христов, заснел всеки сегмент в един кадър, което си е голямо постижение, добра драматургична основа, дело на Стефан Командарев и Симеон Венциславов, която е житейски достоверна и грабваща, тъй като сценаристите добре познават средата, която описват.

Интересен сюжет, стегнат в рамките на 103 минути , късове родна действителност, пресъздадена с любов и нежност, с болка и тъга.

Филм, пълен с цинизми и насилие и същевременно не мрачно – черноглед.

В който има място и  за доброта, и за съчувствие, и за помощ на изпадналия в беда.

Продължи четенето… →

Почина поетесата и преводачката Емилия Трифонова*

IN MEMORIAM

 

„Светът е моето изпитание“

 

Това е поетически сборник от 44 лирически къса, фокусирани около любовта, мимолетността, вечността на чувствата, нежността и ранимостта на женската душа; стихове, пълни с копнежи и съмнения, но всеопрощаващи; стихове за тъгата, суетата, болката и радостта от живота, съзерцанието, чудесата – в нея има всичко, от което съвременният човек е лишен. Но това са и стихове за равносметката, за съчувствието и любовта към родината, за приятелството и надеждата…

Стихосбирка за любовта във всичките й измерения („От толкова много любов ми идва да вия“); за катарзиса на днешния човек, изправен пред проблемите на света и пред себе си; за човешкото оцеляване и победата на духа над материята.

Продължи четенето… →

Конкурс за исторически роман

ЛЕКСИКОН – Издателството за българска литература

обявява литературен

„Конкурс за исторически роман“ за 2018 година

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса могат да участват лица над 18 години. Участието е индивидуално. Приемат се само непубликувани ръкописи.

РЕГЛАМЕНТ:
Сюжетът на произведението трябва да обхваща периода от 1 септември 1944 година до 27 април 1960 година.

НАГРАДЕН ФОНД: Наградният фонд на конкурса е 10 (десет) хиляди лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
Конкурсът е анонимен.
Обемът на произведението да бъде до 400 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта, междуредие 1,5
Всеки участник е необходимо да изпрати в плик:
– 3 (три) подвързани със спирала и прозрачна корица, екземпляра от ръкописа, в които да не е написано заглавието на романа и името на автора.
Трите екземпляра от ръкописа да бъдат поставени в плик.
– в отделен запечатан плик – да бъде поставен лист, в който да е написано заглавието на ръкописа, трите имена на автора, ЕГН, адрес за обратна връзка, телефонен номер и имейл адрес. В същия плик приложете и декларация, че вие сте автор на ръкописа, както и договор за преотстъпване на авторското си право за изключително ползване от Лексикон ООД, гр. София, бул. Васил Левски № 50 ЕИК 203166787 за срок от 5 години за целия свят (текстът на договора е посочен по-долу).
– отделно от тези екземпляри, на имейл yordanantov@gmail.com, изпратете в прикачен файл текста на ръкописа във формат: *.doc / *.txt / *.rtf /*.docs. Желателно е да го изпратите от имейл на приятел или роднина.
В полето RE: напишете „За конкурса 2018“

СРОК: Ръкописите за участие в конкурса ще се приемат до 30.11.2018 г. включително.

ПОБЕДИТЕЛЯТ ЩЕ: бъде обявен на церемония на 2.03.2019 година. Авторът ще получи парична награда от десет хиляди лева, договор и издаване на произведението му от издателство Лексикон. Ако журито не излъчи победител, ще бъдат дадени 3 поощрителни награди от по 3 333, 33 лв.

Издателството си запазва правото да сключи договор за издаване и с други участници в конкурса.
Договорите за преотстъпване на правото за издаване ще бъдат върнати на останалите участници след 03.03.2019 г.

ПАРТНЬОРИ:
Конкурсът се провежда под егидата на община Пловдив, с подкрепата на „Полфарма“ и медийната подкрепа на БНТ,НДК,НЦК, Дарик радио,множество информационни и културни сайтове.
Ако желаете и вие да станете партньор на конкурса или ако ще изпратите ръкопис, както и ако имате други въпроси:

КОНТАКТИ
Лексикон ООД, 1528, София, бул. „Искърско шосе“ № 15 сграда „Велекс“ ет.1
office@lexicon.bg
re: За конкурса 2018
тел. 02 8793116, 0888 540 670
ДОГОВОР


 1. АВТОРЪТ, ………………………………………………………………………………., отстъпва авторските си права върху ръкопис с работно заглавие „…………………………………………………….”, както и изключителното право за използване на същите на „Лексикон“ ООД, ЕИК 203166787, като не го ограничава с вида и начина на ползване на тези права. Договорът касае издаване
  на физически екземпляри,
  на електронно издание в различни формати,
  както и издания в други неконкретно упоменати в договора медии.
  2. Изключителните авторски права по предходната точка се предоставят на ИЗДАТЕЛЯ за ползване не само на територията на Република България, а и в чужбина, за срок от 5 /пет/ календарни години, считано от датата на подписване на този договор.
  3. До прекратяване на изключителното право на ИЗДАТЕЛЯ, поради изтичане на срока, посочен в предходната точка, АВТОРЪТ се задължава да не преотстъпва авторските права на трети лица, както и да не издава и разпространява произведението за своя сметка.
  Дата
  Подпис:
  Саморъчно написани трите ви имена.

Национален конкурс за поезия „Теодор Траянов“

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Обявява

 

Национален конкурс за поезия „Теодор Траянов“

 

Конкурсът е явен и се провежда на 3 години. Първото му издание е през 2012 г., когато се навършиха 130 години от рождението на поета.

Желаещите да участват в конкурса могат да кандидатстват с последната си издадена стихосбирка, изпратена по пощата на адрес:

4400 Пазарджик,

бул. „България“ 2, Община Пазарджик

за дирекция „Образование и култура“.

 

Носителят на националната награда „Теодор Траянов“ получава 1 000 евро и грамота.

Крайният срок за получаване на творбите е 15 януари 2018 г.

Резултатите от конкурса се обявяват на 30 януари, рождения ден на Теодор Траянов, на официална церемония.

 

Досегашни носители на наградата „Теодор Траянов“ са били:

2012 г. – Марин Георгиев за стихосбирката му „Доживяване“, и Валери Станков за стихосбирката му „Аутопсия на зимните миражи“;

2015 г. – Валентина Радинска за „Времена“, и Андрей Андреев за „Кладенците на моя живот“.

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА“ – 2017 г.

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА“ – 2017 г.
   

СТАТУТ НА КОНКУРСА

Националният литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“ се посвещава на големия писател и разказвач, певеца на Добруджа – Йордан Йовков.

 

1. Цел
Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ, в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.

 

2. Организатори
Конкурсът се организира от Община Генерал Тошево под патронажа на кмета на общината с финансовата подкрепа на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“ и с медийната подкрепа на сп. „Антимовски хан“.

 

3. Провеждане
3.1 Конкурсът е явен и се провежда през година.
3.2 Обявява се през м. май на текущата година и приключва през м. ноември – в рамките на честванията на Йордан Йовков и празниците на град Генерал Тошево.

 

4. Право на участие
В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години.
Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.

 

5. Изисквания към творбите
5.1. Формат на разказа – до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.
5.2. Всеки автор може да участва с един разказ. Допуска се и съавторство.
5.3. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант.
5.4. Срок, форма и начин за предаване на творбите. Участниците представят творбите си в срок до 30 септември на текущата година в електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:
– на е-mail адрес: kultura@toshevo.org
– на адрес Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса /в този случай се гледа пощенското клеймо и ръкописи не се връщат/
5.5. Придружаваща информация на отделен файл /лист: трите имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес за връзка.
6. Критерии за оценяване на разказите:
6.1. Съдържание и стил:
– свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа;
– последователност/логика на изложението;
– динамика на повествованието;
– умение да се изграждат характери;
– композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.
6.2. Език – езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация.
7. Оценяване:
7.1. Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни творци, утвърдено със заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс.
7.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.
8. Награден фонд.
8.1. Наградният фонд се осигурява от Община Генерал Тошево и ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.
8.2. Конкретният размер на наградния фонд на конкурса се определя съгласно заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс.
Награден фонд за 2017 г. – 1 500 лв.
8.3. Присъждат се следните награди:
– І, ІІ и ІІІ награда;
– Поощрителна награда;
– Специална награда за местен творец;
– Награда за млад автор;
– Награда на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.
8.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево: http://www.toshevo.org/
9. Награждаване
9.1. Церемонията по награждаването се състои в началото на месец ноември в гр. Генерал Тошево.
9.2. Победителите в Конкурса се уведомяват своевременно за точното време и място за връчване на наградите.

9.3. Пътните разходи на наградените участници за участие в заключителния етап на конкурса и връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.

9.4. Отличените разкази се публикуват в сп. „Антимовски хан“ и в общинския вестник „Добруджански глас“.
9.5. Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник

 

За контакт и допълнителна информация:
Община Генерал Тошево

Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“

Маргарита Великова, началник-отдел: тел: 0885604151; 0889 954880

ПОЧИНА ГЕОРГИ РЪЦЕВ

Георги Ръцев e български музикант и музиколог, специалист по старинни оръжия, писател.

Роден на 22.07.1946 г. във В. Търново. Завършва Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а по-късно и втора специалност „Музикално изкуство“. Свири като китарист още от студентските си години, след това в различни оркестри във В. Търново. От 1972 до 1998 г. е музикант в ансамбъл „Искра“ – В. Търново. Майстор на старинно оръжие на Самоводската чаршия във В. Търново от 1992 до 2001 г.; консултант по историческо оръжие към Регионалния исторически музей – В. Търново.

Издава книгите „Популярната музика във Велико Търново“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2010; награда в раздел „Проза“ в Прегледа на художествената продукция във В. Търново, 2009 – 2010 г.) и „130 години военна музика във Велико Търново“ (изд. „Абагар“, В. Търново, 2013).

Почива на 29.08.2017 г. във В. Търново.

Поклон пред светлата му памет!

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ИЗЯЩНОТО ПЕРО“ – ЧИКАГО, САЩ

 

От 1 юли тази година стартира конкурс за награда на Салон за българска култура и духовност – Чикаго, „Изящното перо“.

Участниците в конкурса ще се състезават в две категории – разказ и стихотворение.

Те могат да изпращат творбите си на български език на имейл salonbgculture@yahoo.com до 1 октомври 2017 г.

Разказите и стихотворенията ще бъдат оценявани от 5-членно жури, а излъчените победители ще се обявят на Фестивала на българската култура – Чикаго 2017 на 28 октомври 2017 г.

ЗАВЪРШИ НАЦИОНАЛНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АЛБЕНА“ – 2017

 

 

Както е известно, Кметство Врабево и селищното Народно Читалище „Христо Ботев“ с подкрепата на община Троян, фондация „Българска памет“ и издателство „Световит“ положиха началото на националния конкурс „Албена“ за разказ, пресъздаващ  драматичен женски образ.

Тази година конкурсът се проведе за втори път с участието на 217 автори от цялата страна. Според предварително огласените условия наградените получават парични премии, а издателство „Световит“ ще издаде антологичен сборник с препоръчани от оценителите творби.

Жури с председател писателят НИКОЛА ИНДЖОВ и членове АКСИНИЯ ДЖУРОВА – изкуствовед, ВЛАДО ДАВЕРОВ – писател, ПАВЕЛ БОРЖУКОВ –  писател, и МАРИН КОСТОВСКИ – драматург, реши въз основа на несравнимите литературно художествени свойства на редица творби, вместо обявените първоначално първа, втора, трета награда и едно отличие да присъди пет равностойни награди по 400 лв. както следва на:

ЕВЕЛИНА КOВАНДЖИЙСКА за разказа „ЛУДАТА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЙЕРУСАЛИМ“;
ВАЛЕНТИН ПОПОВ – ВОТАН за разказа „ПЕПЕРУДИТЕ И ЛАЙЛА“;

ЛЮБА ТОДОРОВА за разказа „АЛБЕНА“;

МИЛЬО ВЕЛЧЕВ за разказа „ПРЕТОПЕНИ ЧУВСТВА“

ИЛИЯНА ВЪЛЧЕВА за разказа „НЕСПОСОБНИ ДА ЛЕТЯТ“.

Специална отличие се отрежда на ЯРОСЛАВА ХРИСТОВА за разказа „ВЯТЪР И ВЯТЪРЪТ“.

 

ЗАЩОТО СМЕ БЕДНИ

Разказ от Стоян Вълев

На всичките ми въпроси майка ми отговаряше все така – „Защото сме бедни.”.

За толкова много неща питах и винаги, според нея,  причината бе : „Защото сме бедни”.

Веднъж  не издържах и попитах: „Мамо, а защо сме бедни?”.

Майка не бе очаквала точно такъв въпрос и се обърка.

Намеси се татко и отговори: „Бедни сме, защото сме честни!”.

Мама каза нещо, което  не разбрах, но явно беше пълно несъгласие, защото кавгата пак избухна.

Тъй живеехме тогава – въпросите ми ставаха все повече, а отговорът на мама бе винаги един – „Защото сме бедни”.

Но не забравях и отговора на баща си – бедни сме , защото сме честни.

И започнах да питам баща си, а  той винаги ми отговаряше, макар че беше страшно уморен след  многото часове по пътищата – той бе шофьор.

Чудесното време дойде, когато татко го докара една линейка със счупен крак и тогава  по цял ден му задавах въпросите, на които търсех отговор, а татко отговаряше.

Но хубавото време приключи след няколко месеца и татко отново тръгна на работа.

Усетих тревогата на мама. Тя и досега сядаше на терасата и плачеше, но сега бе там повече от друг път.

Един ден майка  дойде в училище и ме взе преди да са свършили часовете.  Учудено тръгнах с нея, а тя отново беззвучно заплака.

Когато се прибрахме в апартамента тя ми каза през сълзи:

 • Баща ти е починал, моето момче. Ще докарат ковчега и ще го погребем.

Заплаках и аз.

И тъй плакахме, докато телефонът на мама звънна.

След минути двама мъже внесоха един ковчег, а в него – тате!

После мама говори по телефофона с някакви служители от гробището.

Последната вечер в която бяхме пак тримата – мама, татко и аз, никога няма да забравя.

 • Мамо, а татко защо ни изостави? – попитах аз.
 • Защото беше честен и не се съгласи с това, което искаха от него….- прошепна мама, сякаш се боеше, че някой ще чуе и ще й се скара.

После през годините научих всичко за ужасния край на татко, но никога не забравих, че когато отидох да навестя  умиращата  си майчица, тя се усмихна и ми посочи някакви бележки.

Разгледах ги – бяха фактури за платени парно, ток и вода.

 • Платих всичко и не ми останаха пари за лекарствата. Не исках да ти досаждам и да те моля за пари.

Тъкмо да й се скарам, но я чух да казва:

 • Баща ти беше прав! Ние, бедните, умираме заради честността си, а не поради бедността си!..

Тянка Минчева

Тянка Минчева (3.09.1946 г.) е дългогодишната специалистка от РИМ – В. Търново. Преминала през всички длъжности на Регионалния исторически музей от 1970 до 2005 г., до завеждащ отдел „История на България XV – XIX век“, тя цели 35 години работи за изследване и популяризиране на богатото историческо минало на старопрестолния град, взема дейно участие в реализирането на много музейни експозиции във В. Търново, Бяла черква, с. Драганово, Г. Оряховица, Стражица.

Автор на книгата „Град Велико Търново и околностите му в историческата ни памет“ (ред. проф. д-р Петко Ст. Петков, изд. „Основа“ ООД, Киев, 2013.

.