НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ“

ОБЩИНА СИЛИСТРА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ – ОТДЕЛ  „КУЛТУРА“ 

ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ“ 

ОБЯВЯВАТ

СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ“  

за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното – 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.               

Условия за участие в конкурса:              

Право на участие имат лица над 18 години.              

Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02. 2018 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ:

•       едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;

•       малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).

•       Всеки участник може да изпрати само едно  стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.                

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов.              

Творбите ще се оценяват от тричленно жури,  утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра. Ще бъдат връчени три  парични награди: първа – 200 лв., втора – 150 лв., и трета – 100 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 100 лв.              

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде  включен в конкурса.               

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои  на 22.02.2018 г., 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра.               

Адресът за получаване на стихотворенията е:              

гр. Силистра –7500               ул. „Симеон Велики“ №33               Община Силистра               стая 314,  За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов“               

Справки и допълнителна информация: тел: 086/816273,e-mail: culture@silistra.bg