Конкурс за нова пиеса на тема „Родината“

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

обявява конкурс за нова пиеса на тема „Родината“

 

Идеята

НБУ обявява Конкурс за нова пиеса на български език по зададена тема. Конкурсът се провежда всяка година.

Темата се определя от излъчено от академичния състав на НБУ жури на конкурса и се обявява до края на април.

В рамките на девет месеца, до края на януари на следващата година участниците в конкурса създават и изпращат на електронен или хартиен носител своите творби.

Журито номинира най-добрите от тях.

Авторите на номинираните творби са отличени с участие във втория етап на Конкурса – това е Лаборатория за пиеси, ръководена от специално поканен от НБУ, изявен в драматургията и театъра автор. Първият водещ на Лабораторията за пиеси за 2016 беше Боян Папазов.

Лабораторията за пиеси се провежда през последната седмица на февруари. В лабораторията авторите работят върху своите произведения и оформят техните окончателни варианти.

Журито определя измежду тях носителя на годишната награда и я обявява в края на март след Международния ден на театъра.

Авторът на наградената творба получава диплом и парична награда от Ректора на НБУ и правото на сценична реализация от Университетския Театър на НБУ, съответна на нейната форма (представление, пърформанс, сценично четене, игра-лекция и пр.).

 

С какво сме различни?

Конкурсът за нова пиеса има за свои главни цели:

да насърчи създаването на нови български драматургични творби и

да допринесе за подобряването на качеството на българската драматургия.

Той трябва да способства за утвърждаването на НБУ като сериозна и авторитетна академична институция с грижа и отговорност към българската култура.

Конкурсът за нова пиеса цели също така:

– да провокира интересуващите се от литература и театър към писане по конкретна и значима за съвременната култура, свят и живеене тема;

– да включи писането на пиеси в среда на интердисциплинарен дебат в университетския контекст;

– да насочи и фокусира вниманието на образователните институции и на обществото към значимостта на драматургията и театъра за отделния човек и неговото развитие;

– да утвърждава обществената роля на Университета за развитието на драматургията и театъра в България

 

Конкурсът за нова пиеса:

– предлага пълен цикъл на драматургичното творчество: от темата, през работата на избраните автори в Лаборатория за писане на пиеси, водена всяка година от знаково име в областта на драмата и театъра до реализацията на отличената пиеса;

– поставя акцент върху авторската фигура на драматурга и значимостта му за провокирането на сцената към нови идеи и развитието на театралния език;

– живее целогодишно чрез поредица от събития в своя календар, свързани с темата на Конкурса и по този начин отваря пространството на НБУ, на Университета като творческо-образователно пространство за активно участие в процесите на развитие на театъра и литературата. Това става както чрез Лабораторията за пиеси така и чрез поредицата от дискусии и четения по темата на конкурса, които НБУ инициира.

Журито е в състав (по азбучен ред):

Проф. Виолета Дечева, д. н. (председател)

Гл. ас. д-р Владимир Маринов

Гл. ас. д-р Георги Гочев

Проф. Михаил Неделчев

Доц. Пламен Дойнов, д. н.

Доц. д-р Светла Христова

Доц. Снежина Петрова

Творбите изпращайте до  15 януари 2018 г. на електронен или хартиен носител на dramacontest@nbu.bg или гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Корпус 1, департамент „Театър“ за Конкурс за нова пиеса.

 

Тема за 2018 г.: „Родината“

Родината, родът, родният дом, родното са думи, които продължават да определят съществена част от идентичността на човека в съвременния свят. Събитията през последните години, както в Европа, така и в света, все по-настойчиво ни карат да се обърнем към преосмислянето на тази част от своята идентичност (лична и колективна), както и на символите, сюжетите, героите, с които я свързваме.

В българската култура представянето на Родината в текстове, визия или музика има дълга и богата традиция. Тя винаги обаче показва как си представяме самите себе си и света, себе си в обществото, в което живеем. Очакваме новите драматургични творби да дадат израз на тази представа, мислейки съвременния свят най-вече от универсална гледна точка, но също и от най-неочаквани перспективи, включително и иронични.

С обявяването на Конкурс за нова пиеса ’2018 на тема Родината следваме идеята на конкурса да се обръщаме към невралгични за нашето общество теми чрез търсенето на нова драматургична, респективно сценична гледна точка към тяхното изразяване.