НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЪР КОВАЧЕВ“ – 2017

Община Плевен обяви седмото издание на Националния литературен конкурс „Петър Ковачев“. Конкурсът е анонимен, темата е по избор на авторите, като всеки има възможност да участва с непубликувани произведения в жанровете поезия, проза и драма.

Произведения за конкурса се представят запечатани в голям плик с надпис „За конкурса „Петър Ковачев“. В големия плик се поставя малък непрозрачен плик с данните на писателя – трите имена, адрес, телефон и електронна поща. При наличие на други надписи върху пликовете участникът не се допуска до конкурса. Произведенията се приемат на адрес:

5800 Плевен

            Площад „Възраждане“ 4

            Център за административно обслужване на граждани

            Община Плевен, Отдел „Култура“, за НЛК „Петър Ковачев“.

В конкурса могат да участват лица над 18-годишна възраст с произведения и в трите категории. Във всяка една от категориите се представят само с едно произведение. Творбите се изпращат до 30 октомври 2017 г. и се оценяват от тричленно жури, назначено със заповед на кмета на Община Плевен. Авторът, определен за носител на Националната награда „Петър Ковачев“ във всяка категория, получава парична премия в размер на 500 лева и диплом от Община Плевен.    Церемонията по награждаването ще се състои през месец декември 2017 г.